Sunday, 24 April 2016

           ഒരായിരം ഓർമ്മകൾ  അയവിറക്കി  ഉല്ലാസത്തിന്റെ  ഒരു വേനലവധിയിൽ

പുളിയുണ്ടോ ....

കുട്ടിക്കു രുന്നുകൾ 
നേരറിവിന്റെ  പാഠങ്ങൾ നുകരുന്ന  എല്ലാ കുരുന്നുകൾകും  ഹൃദ്യമായ  ഭാവുകങ്ങൾ ....

No comments:

Post a Comment